PUBLIKACJA PLANU POŁĄCZENIA PAYMENTO S.A. I PAYMENTO FINANCIAL S.A.

 

Zarząd spółki pod firmą Paymento S.A. z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), przy ul. Browarowej 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421935, zawiadamia, że w dniu 26 listopada 2020 roku podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia i podpisania planu połączenia Spółki ze spółką pod firmą Paymento Financial S.A. z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), przy ul. Browarowej 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000645612. Plan połączenia spółek Paymento S.A. i Paymento Financial S.A. został sporządzony zgodnie z art. 498 i 499 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w dniu 26 listopada 2020 roku podpisany przez Zarządy obu łączących się spółek wraz z wymaganymi załącznikami począwszy od dnia 27 listopada 2020 roku, na podstawie art. 500 §2 ( indeks1) kodeksu spółek handlowych, jest podany do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszej informacji.

Tychy, 27.11.2020 

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

© 2012-2020 by Paymento S.A.