PUBLIKACJA PLANU POŁĄCZENIA PAYMENTO S.A. I PAYMENTO FINANCIAL S.A.

 

Zarząd spółki pod firmą Paymento S.A. z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), przy ul. Browarowej 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421935, zawiadamia, że w dniu 26 listopada 2020 roku podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia i podpisania planu połączenia Spółki ze spółką pod firmą Paymento Financial S.A. z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), przy ul. Browarowej 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000645612. Plan połączenia spółek Paymento S.A. i Paymento Financial S.A. został sporządzony zgodnie z art. 498 i 499 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w dniu 26 listopada 2020 roku podpisany przez Zarządy obu łączących się spółek wraz z wymaganymi załącznikami począwszy od dnia 27 listopada 2020 roku, na podstawie art. 500 §2 ( indeks1) kodeksu spółek handlowych, jest podany do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszej informacji.

Tychy, 27.11.2020 

Zarząd Paymento Financial S.A. z siedzibą w Tychach (KRS nr 0000645612) informuje, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach wydał w dniu 23.04.2021 r. postanowienie na mocy którego Paymento Financial S.A. przejęła z ww. dniem spółkę Paymento S.A. z siedzibą w Tychach (KRS nr 0000421935) na podstawie art. 492 §1 pkt 1 ksh.